Dokumenty

Do pobrania:

Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego – http://ibs-trade.pl/wp-content/uploads/odpis_aktualny_krs.pdf

Nadanie numeru LEI http://ibs-trade.pl/wp-content/uploads/nadanie%20numeru%20LEI.pdf

Decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łodzi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

wersja PL – http://ibs-trade.pl/wp-content/uploads/decyzje%20PIW%20i%20ARiMR.pdf 

wersja EN –http://ibs-trade.pl/wp-content/uploads/Decyzje%20PIW%20i%20ARMiR%2C%20en.pdf

wersja DE – http://ibs-trade.pl/wp-content/uploads/Decyzje%20PIW%20i%20ARMiR%2C%20de.pdf 

Certyfikat GMP+ wersja PL –http://ibs-trade.pl/wp-content/uploads/CERTYFIKAT%20GMP%2BB3%20PL.pdf

Certyfikat GMP+ wersja EN –http://ibs-trade.pl/wp-content/uploads/CERTYFIKAT%20GMP%2BB3%20EN.pdf

Certyfikat GMP+ wersja DE – http://ibs-trade.pl/wp-content/uploads/CERTYFIKAT%20GMP%2BB3%20DE.pdf